Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

Corruptgirl
Corruptgirl
7911 3abd
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viasarazation sarazation

June 20 2017

Corruptgirl
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaEmilieBronte EmilieBronte
Corruptgirl
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Corruptgirl
6705 8e5d 500
Underwater waterfall near Mauritius island.
Reposted fromepi epi viawonderfulnature wonderfulnature
Corruptgirl
Corruptgirl
1439 c629 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
Corruptgirl
5688 ad29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Corruptgirl
5807 b0b1
Reposted fromdusix dusix viasopadepollo sopadepollo
Corruptgirl
5632 10ab 500
Zrobiłam przegląd swojej kuchni, muszę koniecznie dokupić kilka sprzętów. Brakuje mi robota, poprzedni spadł i już nie nadaje się, do niczego. Szukam coś taniego, brakuje mi też ekspresu ciśnieniowego do zaparzania kawy. Plany zakupu duże, bo znalazłoby się jeszcze coś, tylko możliwości finansowe kiepskie. Jednak nie tylko to jest kłopotem, mój brak zdecydowania też. Kawę robię codziennie, robot wykorzystuję rzadziej. Teraz jaki kupić ekspres do kawy?
Reposted fromlucynamos lucynamos viasopadepollo sopadepollo

June 19 2017

Corruptgirl
5074 12c9 500
Reposted bycosettesopadepollo

June 18 2017

Corruptgirl
Corruptgirl
3232 2d63
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Corruptgirl
Corruptgirl
2401 f23a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaEmilieBronte EmilieBronte
Corruptgirl
2382 5a74
Corruptgirl
0959 d4f0
Corruptgirl
3719 f34e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Corruptgirl
2469 b2f9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
7028 d0c8 500
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl